Kalite

Firmamiz üretim standartlarini karşılamak, müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak ve sahip olduğu repütasyonu korumak adina bünyesinde birinci önceliğini sunduğu hizmetin kalitesi olarak belirlemiştir. Kaliteyi ölçülebilir, geliştirilebilir ve sürdürülebilir bir sistem olarak nitelendiren firmamız Kalite anlayışı yakından inceleyin.

Kalite Anlayışımız

Kalite anlayışını bir sistemden öte, ölçümlenebilen, geliştirilebilen ve özümsenen bir unsur olarak nitelendiren firmamız, Kalite Güvence Sistemi faaliyetlerine 2001 yılında başlamış ve sırasıyla ISO 9002, ISO 9001:2008 ve ISO 9001:2015 Kalite Belgelerini almaya hak kazanmıştır. Oturmuş bir kalite yönetim sistemi, müşteri memnuniyetine uygun olan bir kalite algısıyla birlikte, artan üretim kapasitesine zamanında cevap verilebilmesine adım adım olanak sağlamıştır.

Kalite Amaçları

Müşteri portföyüne yılda en az 2 müşteri eklemek, mevcut ciroyu her yıl en az %20 arttırmak, firma genelinde teknolojik olarak yılda en az 2-3 kere yenilik, müşterilerden gelen yıllık RET oranını max. %2, yıllık İKAZ oranını max. %1 seviyesinde tutmak, tüm üretim bölümlerinde çıkan fireleri azaltmak. Fire oranı max %2 seviyesinde tutmak, mevcut Çevre Yönetim Sistemi’ni (ISO 14001) etkin şekilde uygulamak, mevcut İSG YÖNETİM sistemi’ni (ISO 45001) etkin şekilde uygulamaktır. Müşteri Memnuniyeti Sistemi’ni (ISO 10002) kurmak ve etkin şekilde uygulamak kalite amaçlarımız arasındadır.

Kalite/Çevre/İSG ve Müşteri Memnuniyeti için ortak politika:

Kutaş Basım Ambalaj, sektördeki bilgi ve yıllara dayanan tecrübesi ile müşterilerinin verimliliğinin artmasına katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. Bu temel amacın yanında şirketimizin performansını sürekli arttırmak için,

 • Kalite, maliyet, verimlilik, müşteri odaklılık, iş sağlığı ve güvenliği, çevre güvenliği konularında çalışanlarımızı sürekli eğitmeyi,
 • Yasal ve diğer gerekliliklere birebir uymayı,
 • Faaliyetlerimizin çevreye olası etkilerini olabildiğince azaltmayı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda riskleri bertaraf ederek çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve çevre halkının sağlığını korumayı,
 • Çevreyi korumak için doğal kaynak kayıplarını ve atıklarımızı azaltmayı,
 • Uygunsuzlukları önlemeyi, hataları tekrarlamamak için gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirmeyi, 
 • Müşterilerimizin istedikleri ürün ve hizmetleri eksiksiz olarak karşılayarak tam müşteri memnuniyeti için çalışmayı,
 • Sorunlarımızı ertelemeden ve tüm çalışanlarımızın katılımı ile çözmeyi,
 • Satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmayı, iş ortağı olarak çözüm üretmeyi,
 • Uygun risk değerlendirmesi aracılığıyla çalışmalarımızı riske atabilecek tehditleri anlayarak faaliyetlerimizi yapmayı,
 • Güncel bilgi ve teknolojiyi takip ederek tüm proseslerimizde sürekli iyileştirmeyi ve iş sürekliliğini sağlamayı,
 • İnsan kaynağına verdiğimiz önem ile çalışanlarımıza yatırım yaparak hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi,
 • Çalışanların iş sağlığı güvenliği ve çevre güvenliği ile ilgili çalışmalara tam katılımını sağlamayı, gerekli kurulları oluşturmayı benimsemektedir.

 Yönetim sistemimizin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları temin etmektedir.