Politikalarımız

Firmamız tarafından Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Çevre ve Müşteri Memnuniyet alanlarında belirlenen, düzenli olarak geliştirilen ortak politikalarımız.

Kalite / Çevre / İSG ve Müşteri Memnuniyeti için ortak politika:

Kutaş Basım Ambalaj, sektördeki bilgi ve yıllara dayanan tecrübesi ile müşterilerinin verimliliğinin artmasına katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. Bu temel amacın yanında şirketimizin performansını sürekli arttırmak için,

 • Kalite, maliyet, verimlilik, müşteri odaklılık, iş sağlığı ve güvenliği, çevre güvenliği konularında çalışanlarımızı sürekli eğitmeyi,
 • Yasal ve diğer gerekliliklere birebir uymayı,
 • Faaliyetlerimizin çevreye olası etkilerini olabildiğince azaltmayı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda riskleri bertaraf ederek çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve çevre halkının sağlığını korumayı,
 • Çevreyi korumak için doğal kaynak kayıplarını ve atıklarımızı azaltmayı,
 • Uygunsuzlukları önlemeyi, hataları tekrarlamamak için gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirmeyi,
 • Müşterilerimizin istedikleri ürün ve hizmetleri eksiksiz olarak karşılayarak tam müşteri memnuniyeti için çalışmayı,
 • Müşteri memnuniyeti çalışmalarının etkili biçimde yerine getirilmesi için gerekli tüm kaynakları temin etmek,
 • Müşterilerimizin tüm iletişim kanallarından ilettikleri bildirimlere, finansal, operasyonel ve kurumsal gereklilikler ile birlikte, yasal şartlar, standartlar ve müşteri gereklilikleri ile uyumlu olarak müşteri odaklı, etkili ve hızlı bir şekilde çözümler sunmak.
 • Müşteri memnuniyetine etki edebilecek risk fırsatlarımızı yöneterek ve süreçlerimizi sürekli iyileştirerek müşteri memnuniyetini arttırmaktır.
 • Müşterilerimizin talep, şikayet ve önerilerini sunmaları için uygun ortamı sağlamak,
 • Sorunlarımızı ertelemeden ve tüm çalışanlarımızın katılımı ile çözmeyi,
 • Çevreye olumsuz etkileri minimize etmek için atık oluşumunu en aza indirir. Tekrar kullanımı ve geri dönüşümünü sağlamak için çaba gösterir.
 • Uygun risk değerlendirmesi aracılığıyla çalışmalarımızı riske atabilecek tehditleri anlayarak faaliyetlerimizi yapmayı,
 • Güncel bilgi ve teknolojiyi takip ederek tüm proseslerimizde sürekli iyileştirmeyi ve iş sürekliliğini sağlamayı,
 • İnsan kaynağına verdiğimiz önem ile çalışanlarımıza yatırım yaparak hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi,
 • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamaktır.
 • Çalışanlarını Görevlerini yerine getirmek için çalışanların ihtiyaç duydukları gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalarına yönelik nitelikli eğitim verilmektedir
 • Üretim ve verimlilik konularında teknolojik iyileştirmeler yaparak hammadde ve enerji kullanımını azaltır. Hava, su ve toprak kirliliğini minimize eder.
 • Çalışanların iş sağlığı güvenliği ve çevre güvenliği ile ilgili çalışmalara tam katılımını sağlamayı, gerekli kurulları oluşturmayı benimsemektedir.

Yönetim sistemimizin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları temin etmektedir.

Sürdürülebilirlik ve Çevre Dostu İş Anlayışı

Kutaş Ambalaj olarak, gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmak için hem sosyal hayatımızda hem de iş hayatımızda çevreyi korumalı, çevre dostu olmalıyız. Yeşil bir dünyanın öneminin bilincindeyiz Bu nedenle çevre dostu olmak, çevreyi korumak, tüm çalışanlarımızın sorumluluğu ve görevidir. Çalışanlarımıza çevre bilincinin oluşturulması, desteklenmesi ve gerekli kaynakların sağlanması şirketimizin sürekli sorumluluğudur.

İş sağlığı ve Güvenliği:

Kutaş Basım Ambalaj olarak tüm çalışanlarımızın İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve bu kültürün benimsenmesi firmamiz tarafından buyuk önem arz etmektedir. Firmamız yaşanan tüm iş kazalarının güvenli çalışma ortamı sağlanıp gerekli önlemler alındığı taktirde önlenebilir olduğuna inanmaktadir. Bu düşünce yapısı doğrultusunda firmamız çalışmalarına yön vermekte olup, her geçen gün gelişmeye ve bünyesine yenilikler katmaya devam etmektedir;

Belgelerimiz